Ковачица

Акценти са 21. седнице Скупштине општине Ковачица

ДОПУНЕ И ИЗМЕНЕ БУЏЕТА, ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ…

• Др Предраг Винковић, досадашњи в. д. директора, именован је за директора Дома здравља Ковачица

Претпоследњег дана новембра одржана је 21. седница Скупштине општине Ковачица. Од укупно 39 одборника седници је присуствовало њих 34, пред којима се нашло 32 тачке дневног реда.

Најпре је донето неколико одлука, од којих су најважније оне које се тичу буџета, односно,  измена и допуна буџета за 2018. годину, као и динамике реализације за првих девет месеци ове годин., затим, одлуке о капиталним инвестицијама и нацрту Статута Општине Ковачица.

Одборници су потом  усвојили извештаје о раду и финансијском пословању у 2017. године за све установе и јавна предузећа, чији је оснивач Општина Ковачица.

Последње тачке, као и обично, предвиђене су за кадровска решења.

Тако је, била је то 30. тачка дневног реда, др Предраг Винковић, досадашњи в. д. директора, именован за директора Дома здравља Ковачица.

Потом су именована и два члана Школског одбора ОШ „Маршал Тито“ у Падини. Нови чланови су Власта Бачур и Зузана Ковач, обоје из Падине.

И на крају, формиран је Штаб за ванредне ситуације за територију општине Ковачица, у чији састав су ушли: Јарослав Хрубик, Јан Томаш, Роберт Митевски, Блажо Стојановски, Златко Сиента, Ласло Јовер, Душанка Петрак, Владимир Мађаров, др Ђура Ливиус, Влатко Курај и, као његов„шеф“, Милан Гарашевић, председник општине.

СиБ