ХВАЛА ВЛАДИ... Милан Гарашевић

Прошла је 2016. Дошла је 2017.

Милан Гарашевић, председник Општине Ковачица

У СВАКОМ СЕЛУ ПО НЕШТО

•За инвестиције у 2017. години 30 одсто више пара него у 2016. години

У 2016. години, години која је на измаку, успели смо да од предвиђених седам инвестиција реализујемо пет. С обзиром на чињеницу да је ова екипа на власти само шест месеци, рекао бих да је то одличан резултат.

    Када размишљам о наредној години, очекујем да ће она свакако бити  још успешнија, јер смо предвидели знатно већи број инвестиција него у одлазећој  години,   а с обзиром на досадашњу ефикасност у реализацији планираног, не могу да не будем оптимиста.

    Што се  тиче буџета за 2017. годину, он  је у највећој мери инвестициони, пошто су средства намењена за разноврсна улагања тридесет одсто већа у односу на она, која су била предвиђена буџетом за 2016. годину.

    Фабрика воде је само једна од инвестиција која ће бити реализована у наредној години, и то је свакако изузетно значајна инвестиција, посебно са становишта свакодневних потреба свих наших грађана.

    Осим у Ковачици, биће нових инвестиција и у свим осталим насељеним местима, тако да настављамо са праксом равномерног развоја свих делова  наше општине. У том смислу, планира се поплочавање улица Црепаје, затим, изградња балон хале, као асфалтирање улица у насељеном месту Дебељача. Сем тога, настављају се радови на адаптацији Дома културе у Падини, као и на асфалтирање улица у месту Самошу, а ради се и на завршетку радова на уређењу центра Уздина и постављању модерне уличне расвете .

   У току је и израда  елабората по коме би се вршила прерада воде,  како би грађани насељеног места Идвора, напокон, добили  пијаћу воду. Такође се планира реконструкција Дома културе у Путникову.

    Оно што је неспорна чињеница, то је да ова власт води и да ће водити рачуна о свим грађанима и свим насељеним местима у општини Ковачица. Оно што је, такође, неспорно, то је да је још много посла пред нама. Треба надокнадити што је раније пропуштено, а могло је и требало је да се уради, да се не враћам на ту тему, то грађани добро знају и разумеју.

   Што се тиче Владе Србије, уверен сам да ће она наставити да ради као што је и до сада радила и као што ради. Посебно бих истакао захвалност Влади Републике Србије на помоћи општини Ковачица и сигуран сам и уверен да ће ова Влада и даље издашно и успешно помагати локалним самоуправама  и да ће доносити најквалитетније одлуке, као што је и до сада доносила, док је на њеном челу њен председник Александар Вучић.