УВЕК ДОСТУПНА... Јелена Стојковић Соколовић

ВЕЛИКИ КОРАК КА ОСТВАРЕЊУ ПАРТНЕРСКОГ ОДНОСА

• Прошла година је, по питању рада Заштитника грађана града Панчева, била боља него претходна * Много урађено ка изградњи партнерског односа са локалном самоуправом, предузећима и установама, а ради заштите и унапређења права грађана

– ЈАКО је битно постојање заштитника грађана као независног и самосталног органа који није ту да се само стара о правима грађана и о њиховом обезбеђењу, већ и да буде још једна од спона између грађана и ограна локалне самоуправе, јавних и јавно-комуналних предузећа, градске управе и установа чији је оснивач град Панчево – каже Јелена Стојковић Соколовић, заштитник грађана Града Панчева, и као актуелно у овој канцеларији наводи извештај о раду ове институције за прошлу годину.

Што се тиче обраћања грађана током 2015. године, наша саговорница каже да је
канцеларија коју води имала укупно 1.537 обраћања грађана, писмених и усмених. Грађани који су се усмено обраћали долазили су у канцеларију где су добијали анализу свог проблема и предлоге, а када то није било у надлежности локалног заштитника помоћ и подршку при попуњавању притужби покрајинском или републичком омбудсману. Грађани који су се заштитнику обраћали електронским путем такође су добијали опсежне одговоре и линкове путем којих су могли да поднесу притужбу.

– Што се тиче поступака које смо водили у писменом облику, било је 148 притужби у 143 предмета, а скоро идентичан број притужби односило се на рад органа Града Панчева и јавна и јавно-комунална предузећа. То не значи да су све притужбе биле основане, али највише их је било тамо где су уочени пропусти у раду органа. Заштитник је, снагом свог ауторитета, упућивао препоруке на адресе органа или предузећа на које се притужба односила и она су имала рок од 30 дана да одговоре да ли су поступила по препоруци или, ако нису, да наведу разлоге за то. Уколико ниједан од ова два одговора није стигао,
Заштитник је о томе обавештавао Градско веће чиме је тај проблем подигнут на виши ниво – објашњава Јелена Стојковић Соколовић и оцењује да је то велики корак ка остварењу партнерског односа који је битан како би се права грађана заштитила и унапредила. Она даље каже да су готово сва предузећа и органи локалне самоуправе сарађивали са канцеларијом заштитника и поступали по препорукама. Тако је Водовод, када је вода у градској мрежи била неисправна, уз налог Градског већа, овој канцеларији поднео подробну анализу у којој је наведено да су поступили по препоруци. Исто предузеће је поступајући по препорукама препознало проблеме грађана једног дела Панчева и отклонило девет неправилности у поступању по тим притужбама.

-Градска Агенција за саобраћај је, такође, уклонила недостатке свога рада у два случаја, а
исто је поступио и Секретаријат за инспекцијске послове. Најмање притужби је било на рад
установа у граду, само четири од којих су две везане за редован упис деце у ПУ „Дечја
радост“, који је рађен по статуту који је у међувремену измењен. – Ово је озбиљна
институција у коју грађани имају поверења и којој се обраћају како би се заштитила њихова
права и отклонили недостаци у раду органа. И грађани и организације су схватили важност
постојања институције заштитника грађана – сматра Јелена Соколовић Стојковић и закључује
да сам број притужби није толико битан колико оно што се њиховим решавањем постиже.
Током прошле године, Канцеларија заштитника грађана града Панчева је први пут од
локалне самоуправе добила нацрте појединих одлука на мишљење. – Ми можемо давати
мишљење о одлукама које се тичу права грађана пре него се нађу у скупштинском поступку,
тако да су нам прошле године дати на мишљење нацрти Одлуке о начину утврђивања
трошковне непрофитне закупнине за станове намењене социјалном становању и Одлуке о
социјалној заштити грађана Панчева – наводи Јелена Стојковић Соколовић и напомиње да је
током априла 2015. поднета и иницијатива за измену Одлуке о дистрибуцији топлотне
енергије после чега су заштитнику грађана достављени разлози зашто се тај предлог не
може усвојити. Тада је Канцеларија заштитника грађана, пре него је изгласана нова одлука,
дала своје мишљење по питању искључења грађана са система, енергетске ефикасности
односно услова уградње калориметара као и обавези плаћања када се грађанин искључи са
Поред тога, Надзорном одбору АТП-а је упућена иницијатива за измену Одлуке о
утврђивању цене израде и дистрибуције годишњих легитимација за повлашћену вожњу
пошто ово предузеће није имало одлуку како грађанима наплатити само израду нове
легитимације када је стара изгубљена већ је у таквом случају наплаћивало пуну цену
На крају разговора Јелена Стојковић Соколовић каже да је прошла година, што се тиче
рада ове институције била боља од претходне, али додаје је остало још тога што треба
урадити. Ту пре свега мисли на рад појединих панчевачких јавно-комуналних предузећа. У
томе могу доста да помогну и састанци канцеларија локалних омбудсмана под
покровитељством ОЕБС-а, којих у Србији има 22, а на којима се ради на усаглашавању праксе
односно рада локалних заштитника и разговара о заједничким проблемима са којима се
суочавају у своме раду.

ПОМОЋ И СУСЕДИМА

У канцеларији панчевачког омбудсмана кажу да им се за помоћ обраћало и доста грађана
из суседних општина којима је пружена помоћ око попуњавања притужби републичком или
покрајинском заштитнику грађана. Заштитница грађана Панчева каже да би и остале
општине, ако сматрају да је то потребно, требало да формирају ове канцеларије како би
заштитили и унапредили права својих грађана и додаје да би се радо одазвала позиву да
презентује предности постојања овакве институције.