СВЕ У СВЕМУ... Милица Марјановић

Разговор с поводом

Милица Марјановић, секретар Секретаријата за пореску администрацију  Панчева

ЗАДОВОЉНИ СМО НАПЛАТОМ, АЛИ…

•Утврђенесу просечне цене квадрата некретнина на основу којих ће се донети решења о висини  пореза за 2017. годину • Приход у градску касу од пореза на нeкретнине биће мањи и следеће године • Шта је то ново у 2017. години?

СЕКРЕТАРИЈАТ за пореску администрацију града Панчева, који Панчевцима издаје решењa о порезу на непокретности, ових дана је утврдио цене квадратних метара за сваку од пет зона  по врстама непокретности у Панчеву, на основу којих ће се разрезати порез за следећу годину. Како за Старт 013 објашњава Милица Марјановић, секретар у овом секретаријату, закон каже да се порез на некретнине утврђује на основу просечне цене некретнина изражене у најмање три купопродајна уговора оверених код нотара, и то за сваку врсту непокретности по зонама. У случају да није било најмање три промета некретнине у конкретној зони, пореска основица се израчунава на основу просечне цене у суседним зонама, а ако ни у суседним зонама није било  најмање три промета, тада се користи цена квадрата некретнине у екстразони и свoди се утврђеним  коефицијентом за сваку од зона.

   – По закону, обавеза локалне самоуправе је да донесе одлуку о просечним ценама квадрата некретнина за следећу годину и да их јавно објави у Службеном листу  и на сајту Града Панчева. Она је недавно прошла Градско веће и сада чекамо седницу Скупштине града. То је процедура коју већ годинама поштујемо – каже секретарка Марјановић и наглашава да су сада само утврђене просечне цене непокретности, а да ће решења за порез за следећу годину бити донета следеће године, како закон и налаже. Како она каже, Секретаријат се сваке године бавио и анализом какве ће последице промене цена имати и на градски буџет и на саме пореске обвезнике. Приход ће следеће године свакако бити мањи него ове, каже секретарка Марјановић и подсећа да је и ове године приход у буџету мањи него прошле.

    На основу просечних цена непокретности,  висина пореза у 2017. години код већине Панчеваца неће бити значајнијих промена, објашњава Милица Марјановић. Власници станова у свим зонама, осим четврте,  имаће готово иста решења као и ове године, док ће власници 100 станова у четвртој зони имати мањи порез, пошто је цена квадрата пала на око 65 посто прошлогодишње. Када је реч о кућама, само у трећој зони која обухвата Кудељарац, Нову и Стару Мису и Стрелиште, за 4292 објекта порез ће бити увећан за око 11 посто док ће у осталим зонама промене бити занемарљиве.

    Што се тиче пословних зграда и других објеката који се користе за обављање делатности, у првој и другој зони неће бити значајних промена, у трећој у којој има 388 објеката у власништву физичких лица, цена је пала на нешто више од 70 посто прошлогодишње, а слична је ситуација и код четврте зоне. У петој зони дошло је до драстичног пада цене квадрата што значи да ће предузетници из панчевачких насељених места која чине ову зону имати мањи порез за ове објекте за око 40 посто. Власници гаража у првој зони ће порез за њих платити нешто мање него ове године док ће у осталим зонама доћи до повећања која, узимајући у обзир величину гаража, неће бити драстична.

НАПЛАТА

     У Секретаријату су задовољни степеном наплате. Она данас износи 92,85 посто код физичких лица, а до краја године се очекује да буде више од 100 посто, рачунајући ту и дуговања из претходних година. Код правних лица наплата износи 94,75 посто, где су највећи дужници велики привредни системи који су у проблемима.

    – Проблематична је посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине где смо од 395 наплатили 332 милиона, а очекујемо да до краја године наплатимо још 30 милиона динара. Ту је и комунална такса за истицање фирме за шта смо решења за ову годину недавно донели  где је степен наплате 100,14% међутим највећи проблем нам је наплата накнаде за коришћење грађевинског земљишта коју је администрирала Дирекција, а коју смо преузели 2014. године где смо од планираних 113 наплатили 25 милиона динара. Све у свему, задовољни смо наплатом – каже Милица Марјановић

    Када се ради о грађевинском земљишту, у првој зони већ годинама није било промета па се ни цена није мењала. За четврту зону порез ће бити као и ове године, а највеће повећање цена било је у другој зони, па ће порез бити дупло већи него ове године, док ће у трећој зони повећање износити око 25, а у петој око пет посто. Код пољопривредног земљишта неће бити никаквих промена у прве три зоне док ће у четвртој и петој оне бити занемарљиве.

    – За шумско земљиште неће бити промена, осим у петој зони где је забележено енормно повећање са индексом од 1.166,67. Ту имамо једно правно лице које у пословним књигама имовину води по фер вредности, па ова цена није од значаја, и 26 физичких лица, a на основу искуства из 2014. године знамо да ће бити незадовољства код њих и то смо као проблем и изнели пред Градско веће. Како су то углавном неприступачне шикаре које до 2014. године, када је основ био катастарски приход, нису ни биле опорезоване, а имајући у виду да многе локалне самоуправе  не поштују закон у потпуности,  носимо са мишљу да за њих применимо цену за пољопривредно земљиште што сматрамо коректним па и оправданим – напомиње наша саговорница, и то означава као један од проблема са којима су се у Секретаријату суочили после промена прописа 2014. године. Као сличан пример наводи и то да су тада одређена пољопривредна земљишта, променом генералног урбанистичког плана, добила статус грађевинског земљишта, а реално се ради о парцелама на којима се гаје пољопривредне културе.

     – Ми примењујемо закон у целости и зато смо били на стубу срама мада нисмо кривци за то. И 2014. смо незадовољство пољопривредника ублажили смањењем пореске стопе за пола, са 0,3 на 0,15 посто. Најављене су измене закона, а да ли ће их бити до краја године, то не знамо. Ми који се овим бавимо имамо своје ставове и сматрамо да су одређене промене неопходне – уверена је наша саговорница. Као добар пример она наводи да је законским променама 2014. године квалитет некретнине избачен као фактор за израчунавање пореске основице за некретнине физичких лица. То није логично и није примерено, сматра она и додаје да су се струче службе тада успротивиле томе и да нису имале успеха, али напомиње да су и сада, на најаву промена прописа захтевали те промене. А на наше питање да ли се тако може утицати на измене прописа, Милица Марјановић подсећа на то да је залагањем панчевачке локалне самоуправе и панчевачких представника у републичкој скупштини усвојен амандман по којем је локалним самоуправама дата могућност да умање порез на основу старости некретнине, иако у предлогу закона она није била предвиђена. А колико је то значајно говори и чињеница да су све локалне самоуправе ту могућност и искористиле.

В. Илић