Кутак за културу

БИЈЕНАЛЕ 6. ЕКС ЛИБРИС 2016.

                                                                          Пише: Милан Јакшић

Екс либрис (EX LIBRIS)  је латински израз и у преводу значи „из књига“, или, слободније речено, „ова књига је из моје личне библиотеке“. Направљен је од материјала примереног књизи – од папира. У ствари, то је врста личног знака, мала графика коју власник књиге залепи на унутрашњу страну корице и тиме означи да је књига његова. Графика може да представља било шта што падне на памет наручиоцу или уметнику који ради екс либрис. Поред цртежа, графика садржи још и име власника и натпис – Екс либрис.

Свака књига са екс либрис-ом биће једина таква на целом свету, без обзира што је можда одштампана у тиражу од 10.000 примерака. Екс либрис живи и независно од књиге. Он је врло цењена и тражена врста графичке уметности. Готово сви велики уметници радили су екс либрис-е, а готово сви познати људи су их наручивали.

И Свети Сава је 1199. године, на крају Карејског типика, законика којим се одређује начин живота испосника у Карејској ћелији, написао клетву желећи да од непоштених људи сачува овај свој спис. Опомиње: ако неко узме било шта из испоснице, икону или књигу, „нека је проклет и везан од свете и животвореће Тројице: Оца и Сина и Светогa Духа.“

Тек у последњој трећини 15. века настао је екс либрис какав данас познајемо. Било је то у Немачкој. Тако је екс либрис постао независан од књиге, постао је самостална уметничка дисциплина. Овим је почело његово друго златно доба.

Прво колекционарско друштво на простору Србије основано је тек 1994. године у Београду. Тих година екс либрис се у Београду јавља повремено: одржане су две изложбе (1987. године у Графичком колективу и 1991. изложба јапанског екслибриса из колекције Часлава Оцића), а на Факултету пимењених уметности изучаван је на часовима графике.

Бијенале ЕКС ЛИБРИСа у Панчеву је међународна манифестација графичке уметности већ 10 година, и једина и највећа манифестација такве врсте у земљи.

Први Бијенале је одржан 2006. године. Теме  Бијенала Екс либриса у Панчеву  увек је била актуелна и у складу са временом (до сада су теме биле ПАПИР, СВЕТИОНИК, КОМУНИЗАМ, и НОВАЦ). Сматрамо да су досадашња бијенала остварила велики успех и одјек у стручној јавности. Као најбољи доказ ове тврдње јесте и чињеница да је током 2011 године у Музеју Војводине одржана велика изложба ПРИЧА О ЕКС ЛИБРИСУ на којој је панчевачки Бијенале био представљен. Према правилима бијенала Архив је власник графика које су учествовале на изложби, тако да колекција има више од 1200 вредних графика уметника из читавог света. Истовремено, важно је напоменути и да је комплетна колекција од 150 графика са Првог бијенала поклоњена Музеју Војводине и сада чини део Збирке графика ове институције.

Тема овогодишњег Шестог Бијенала Екс либриса  била је ГРАНИЦЕ. На ову тему своје радове је послало 127 уметника из 27 земаља. Очигледно да је тема била инспиративна јер смо добили више од 270 графика. Жири шестог Бијенале Екс либриса доделио је две главне награде за допринос графичкој уметности Милици Бјелановић из Србије и Нишио Шота из Јапана. Додељено је и 12 диплома за допринос графичкој уметности и то:  Радосаљевић  Николи из Србије, Ларсен Торил Елисабети из Норвешке, Павелка  Милославу из Србије, Татјани Кораксић, Цветковић Соњи из Србије, Николић  Љубици из Србије, Милетић Омчикис  Горици из Србије, монаху Рафаилу (Тасић) из Србије, Елезовић  Миодрагу из Србије, Попов Ратковић Ани из Србије, Арсеновић Јовану из Србије и Пирес  Јусари из Бразила.

Бијенале  ЕКС-ЛИБРИС Панчево је међународна манифестација која на једном месту окупља уметнике,  ауторе из света са свих континената, и представља најбољи начин повезивања наше културе са светом, као и повезивање уметника различитих генерација.

                                                                                                                                          (Аутор је директор Историјског архива у Панчеву)