Канцеларија за младе

Пландиште

Локални акциони план за младе 2021 – 2025. „прошао“ на покрајинском конкурсу

ЗА БОЉИ ПОЛОЖАЈ МЛАДИХ И ВЕЋИ АКТИВИЗАМ

• Покрајински секретаријат за спорт и омладини одобрио 240.000 динара за реализацију програмских активности Канцеларије за младе општине Пландиште

Општина Пландиште, односно Канцеларија за младе општине Пландиште, аплицирала је на Конкурсу за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе, Покрајинског секретаријата за спорт и омладину и добила средства у износу од 240.000 динара за израду „Локалног акционог плана за младе 2021-2025“. Пројекат ће бити реализован у партнерству са Удружењем „Иницијатива за Пландиште“ из Пландишта.

Овај пројекат је усмерен на спровођење активности које би довеле до израде новог Локалног акционог плана за младе у општини Пландиште, а којим би се унапредио положај младих кроз реализацију програмских активности младих. Досадашњи Локални акциони план за младе истиче 2020 године.

У изради ЛАП-а користила би се помоћ експерата који би оспособили младе за формирање тима за израду ЛАП-а, активно укључење младих у процес израде ЛАП-а по методологији GIZ/МОС, организовали фокус групе које би идентификовале потребе младих, дефинисали проблеме,  планирали активности и израде буџета до 2025 године, а све у циљу побољшања положаја младих и повећање активизма кроз реализацију програмских активности.

Израдом ЛАП-а за младе по методологији GIZ/МОС, створили би се предуслови за повећање активности младих и у крајњем случају побољшање положаја младих у општини Пландиште. С друге стране обучили би се млади за израду стратешких докумената и повећао би се степен одговорности младих који би спровођењем планираних активности које су сами осмислили постали активан друштвени чинилац.

                                                                                                                      (Према: Општински сајт)