ДОК НЕ ПОЧНЕ ВЕГЕТАЦИЈА... има посла и за људе и за машине

Вршац

Уклањање растиња и шибља у КО Уљма, Влајковац и Избиште

А ОНДА ВЕТРОЗАШТИТНИ ПОЈАСЕВИ

• Друга фаза радова обавиће се крајем ове године, најдаље до пролећа 2022, јер је битно да је вегетација у фази мировања

На подручју катастарских општина Уљма, Влајковац и Избиште, у току опсежни радови на уклањању растиња, шибља и непродуктивних стаабала, свега онога што је остало након спроведеденог поступка комасације у тим катастарским општинама.

Вреднист радова износи близу 3,5 милиона динара, а њихов завршетак очекује се до крја ове недеље.

Површина земљишта зса којег се уклања све непотребно растиње износи шест хеектара, од укупно 17 хектара колико је предвиђено за сређивање.
-Када се анализира површина која је била у комасационом подручју од преко 15.100 хектара, а да је при том потребно искрчити свега 17 хектара, долазимо до закључка да је само земљиште доброг квалитета и да наши вредни пољопривредници максимално користе површине пољопривредног земљишта.

У другој фази преостало је да се искрчи још око 11 хектара, где ће се паралелно радити и припрема за садњу ветрозаштитних појасева. За ову врсту крчења није потребно извршити еколошку компензацију јер се не нарушава еколошко стање природе и предела, али без обзира на то предвиђено је и издвојено земљиште за подизање нових ветрозаштитних појасева у површини од око 60 хектара.

Када говоримо о Уљми, Влајковцу и Избишту, ово ће значајно допринети како животној средини тако и пољопривредној производњи када узмемо у обзир и присутну еолску ерозију земљишта. Другу фазу фаза радова је планирамо да изведемо крајем ове године или почетком 2022. јер ови радови могу да се изводе искључиво када је вегетација у фази мировања, изјавио је Слободан Јованов, члан Градског већа за пољопривреду и заштиту животне средине.