Панчево – одржавање путева

У току су радови у склопу пројекта јавно-приватног партнерства

ПУТ ПО ПУТ, МЗ ПО МЗ И…

• Радове у Долову и МЗ „Стрелиште“ обишала је Маја Витман, градска менаџерка, уверивши се да све иде по плану

На улицама Долова и градске МЗ „Стрелиште у току су радови на рехабилитацији и одржавању путева, како у зимском, тако и у предстојећем летњем периоду. Радови на реконструкцији, рехабилитацији и одржавању путева, а у склопу реализације пројекта јавно-приватног партнерства одржавају се на целој територији Града Панчева, што је од изузетног значаја за безбедност саобраћаја.

Радове који се без престанка одвијају у долову у МЗ „Стрелиште“ обишла је Маја Витман, градска менаџерка, уверивши се , при том, да се све одвија по плану и да никаквих застоја нема нити ће их бити.