Прес

Саопштење Националне службе за запошљавање

РЕДОВНО И У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ

• За месец дана, преко 3200 послодаваца поднело захтев за учешће у мерама активне политике запошљавања, а преко 2000 незапослених поднело захтеве за субвенције

Национална служба за запошљавање, и у условима ванредног стања омогућила је подношење захтева за финансирање свих програма запошљавања по расписаним јавним позивима.

Иако се пријаве подносе електронским путем и у условима отежаног пословањ,а велико је интересовање, како послодаваца тако и незапослених лица.

Највеће интересовање послодаваца забележено је за програме стручне праксе, новог запошљавања као и за програм самозапошљавања за незапослена лица. Од увођења ванредног стања преко 3200 послодаваца је поднело захтев за учешће у мерама активне политике запошљавања, а преко 2000 незапослених поднело је захтеве за субвенцију за самозапошљавање.

Одлуке се доносе континуирано, а поред предвиђених услова, приликом одлучивања посебно се вреднује да ли су послодавци од почетка ванредног стања отпуштали запослене.

До сада је позитивним одлукама обухваћено преко 1400 послодаваца, чиме је омогућено укључивање у програме обука и запошљавање за око 2000 незапослених лица, од чега је око 150 особа са инвалидитетом.

Уговори о ангажовању лица закључиће се у складу са могућностима у сваком конкретном случају. Све информације доступне су на сајту http://www.nsz.gov.rs/, каже се у саопштењу Службе односа са јавношћу НСЗ.