Заједници заједно 2021.

Продужен рок за пријаву на НИС-ов конкурс „Заједници заједно“

ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ, НОВИ РОК 6. АВГУСТ

• Компанија НИС је издвојила средства у износу од 107,5 милиона динара за финансирање пројеката који су усмерени на унапређење заштите животне средине у 12 партнерских градова и општина

Због великог интересовања, рок за пријаву пројеката на конкурс програма „Заједници заједно 2021“ је продужен до 6. августа 2021. године.

Право на пријављивање имају установе културе, предшколске, школске и високошколске институције, спортске, здравствене и мешовито културно-спортско-рекреативне организације  основане од стране локалних самопурава, као и удружења грађана која у области остваривања циљева имају и заштиту животне средине. Конкурсом „Заједници заједно 2021“ обухваћено је 12 партнерских градова и општина: Београд, Нови Сад, Пожаревац, Ниш, Чачак, Зрењанин, Панчево, Кикинда, Кањижа, Нови Бечеј, Србобран и Житиште.

Компанија НИС је издвојила средства у износу од 107,5 милиона динара за финансирање пројеката који су усмерени на унапређење заштите животне средине у партнерским градовима и општинама кроз увођење система соларног напајања и осветљења, замену котлова, уређење јавних градских паркова и парковских површина, садњу аутохтоних врсти биљака, постављање иновативних еколошких парковских елемената, соларно осветљење парка, постављање рециклажних канти и контејнера.

Програм „Заједници заједно“ се ове године реализује у сарадњи са  Министарством рударства и енергетике и Министарством заштите животне средине Републике Србије.

Резултати конкурса биће објављени до 29. септембра 2021. године, а све информације о условима и пропозицијама јавног конкурса „Заједници заједно“ могу се пронаћи на интернет адреси https://www.nis.eu/zajednici-zajedno/.