КОВИД МЕРЕ... Сања Петровић, председница општине, образлаже мере помоћи најугроженијима од последица пандемије

Ковин

Одржана 9. седница Скупштине општине Ковин

ЗНАЧАЈНА ПОДРШКА ОПШТИНЕ НАЈУГРОЖЕНИЈИМ

• Посебан изазов за сваку општину представља подршка предузетништву, јер локални буџет добрим делом пунимо захваљујући њиховом раду и постојању – истакла је Сања Петровић, председница општине

На седници Скупштине општине Ковин одржаној у уторак, 27. априла, одборници су били једногласни у доношењу важних одлука, посебно када је реч о изменама које се односе на олакшице за плаћања у време епидемије. Тако, донете су Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних добара и о изменама и допунама Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Ковин.
Пре изјашњавања о овим тачкама, присутнима се обратила Сања Петровић, председница општине која је, између осталог, поручила:

„У овом времену неизвесности и борбе против пандемије са којом смо суочени дуже од годину дана, трудили смо се, а и даље то чинимо, да и са нивоа локалне самоуправе помогнемо најугроженијим грађанима да преброде велике потешкоће. Посебан изазов за сваку општину представља подршка предузетништву, јер локални буџет добрим делом пунимо захваљујући њиховом раду и постојању. Због тога смо много размишљали на који начин можемо да се понашамо одговорно, а да при томе не кршимо прописе. И дошли смо до тога да у овом пакету локалне подршке можемо да олакшамо терет за ове категорије: прво, онима који су неславни рекордери у данима и месецима у којима нису радили, нити остваривали приходе: угоститељима. За њих, накнада за коришћење простора на јавној површини за запремање које се врши столовима и столицама у циљу обављања угоститељске делатности, умањује се за 80% за период 15. 5 – 30. 9. 2021. године. Друго, предузетницима и привредницима, којима је издат у закуп простор који је у јавној својини општине Ковин, износ закупнине умањује се за 50% за период 1. мај – 31. децембар 2021. године.“ Председница је додала и да се размишља о подршци и осталима који нису обухваћени досадашњим бенефитима, а пре свега да ће се помоћи онима који су се до пандемије успешно бавили сеоским туризмом, поготово велики број домаћина у Скореновцу.

Потом је донето неколико одлука у вези изградње објеката, постављању привремених објеката, летњим баштама, као и одлука о одлагању инертног и неопасног отпада.

Одлуком о утврђивању права на регресирање трошкова превоза ученика средњих школа у међумесном саобраћају, одборници су одобрили повластицу за дневне карте – два пута у месецу, за ученике путнике који се школују, односно који наставу слушају на језицима националних мањина. Ова одлука примењиваће се од 1. септембра 2021. године.

Донета је и одлука којом се приступа с изради измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Ковин. Промене се односе, како је објашњено, на преиспитивање задржавања одредаба ПГР-а у делу који се односи на блок 109, локалитет Стари Град (озакоњење објеката уз постојећи хотел, решавање простора некадашње „Напреткове“ пекаре – промена намене). Затим, односе се на правила уређења и грађења у блоку 82 у Ковину (паркинг простори). Измене се тичу и простора у радној зони у блоку 117, као и у блоку 79 (аутобуска станица) и блоку 71 (угао улица Вука Караџића и Петра Драпшина). Рок за израду измена и допуна ПГР-а за Ковин је 180 дана, након чега ће документ бити и на јавном увиду.
Одборници су  једногласно усвојили   извештаје, програме и планове Општинске управе Ковин, Правобранилаштва општине Ковин, као и предузећа и установа чији је основач Општина Ковин.

Скупштина општине донела  је Локални акциони план за унапређење положаја Рома и Ромкиња на територији општине Ковин за период 2021-2023. године.

Одборници су усвојили  и План рада Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Ковин за 2021. годину, а донето је решење о измени Решења о именовању команданта, заменика команданта, начелника и чланова Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Ковин. Нови члан Штаба је Срђан Васић, в.д. директора ВП „Подунавље“ Ковин.

(Према: Опш. сајт)

Пројекат „Општина Ковин – будућност у огледалу времена садашњег“ суфинансира Општина Ковин.
Ставови изнети у подржаном медијсском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.