У СКЛАДУ СА... због епидемијске ситуације седница СО је одржана у згради КОЦ-а

Пландиште

Одржана 12. седница Скупштине општине Пландиште

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОСТАЈЕ ИСТИ

• Очекивани приходи од пореза на имовину у 2022.  години износе 53 милиона динара

У среду, 3. новембра, одржана је 12. седница Скупштине општине Пландиште. Због епидемиолошке ситуације, седница је одржана у свечаној сали Културно-образовног центра „Вук Караџић“.

На седници је било присутно 16 одборника, а на дневном реду седнице, којој је председавао Горан Доневски, председник СО Пландиште, било је укупно четири тачке дневног реда.

Одборници су прво разматрали утврђивање просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији општине Пландиште. У оквиру ове тачке,  речено је да су разлози за доношење ове одлуке везани за примену Закона о порезима на имовину, по коме су јединице локалне самоуправе дужне да, најкасније 30. новебра текуће године, утврде цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за наредни годину.   Што се Општине Пландиште тиче, цена пореза на имовине за 2022. остеје непрпомењена, а очекивани приходи од пореза за наредну годину износе 53 милиона динара.

Након тога, одборници су усвојили Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Пландиште, што је био и повод за сазивање седнице,  како би се створила могућност за даље, несметано спровођење Закона о пољопривредном зељишту, а уочи предстојеће лицитације.

Скупштина општина усвојила је и измене и допуне Статута ЈП „Полет“ Пландиште, којима се овом комуналном предузећу омогућава шири дијапазон послова од постојећих и тиме ефикасније задовољавање потреба грађана.

Закључујући 12. седницу, Горан Доневски, председник СО,  истакао је да   „настављамо и даље ефикасан рад са циљем да омогућимо извршним органима власти да што боље управљају донетим одлукама у правцу вођења Општине Пландиште. Одборници су ту да извршним органима Општине створе предуслов и омогуће да они свој посао несметано обављају.“

    Седници су присуствовали и Душан Ћурчић, заменик председника општине и Александра Одавић Мак, начелница Општинске управе.

Пројекат „Општина Пландиште – грађанин у функцији главног актера локалне самоуправе општине“ суфинансира Општина Пландиште.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.