Пландиште

Важно саопштење из Општинске управе

КАКО ДО ДОЗВОЛЕ ЗА КРЕТАЊЕ ЛИЦИМА…

• Треба водити рачуна о документацији којом се доказује оправданост захтева

  Општина Пландиште започиње процес издавања дозвола за кретање лица у време трајања мере ограничења и забране кретања који важе за време ванредног стања.
Захтеве за одобрење кретања у овом периоду могу поднети:
– особе које пружају услуге помоћи у кући, односно услугу социјалне заштите;
– лица која пружају услуге директно уговорене помоћи између две особе;
– особе које пружају услуге социјалне заштите – персонални асистенти;
– родитељи којима је правноснажном судском пресудом регулисано виђење детета, односно преузимање и враћање детета од једног родитеља у време трајања полицијског часа и потребна им је дозвола да дете преузме или врати у термину одређеном судском пресудом.
Све захтеве као и документацију којом се доказује оправданост захтева, грађани могу доставити Општинској управи општине Пландиште на:
е-мејл: office@plandiste-opstina.rs , tatjana.djordjijevski@plandiste-opstina.rs или поштом на адресу:
Општинска управа општине Пландиште, Војводе Путника 38, 26360 Пландиште