САДА У ФУНКЦИЈИ... посебна пажња посвећена је делу пута у близини школа

Вршац

Активности службе на одржавању путне инфраструктуре

КАД ЈЕ БЕЗБЕДНОСТ У ПИТАЊУ…

• Поред сређивања вертикалне и хоризонталне сигнализације, посебно око зона школа, уклоњено је и сувишно растиње, постављене одбојне ограде…

После кишног периода, Служба на одржавању путне инфраструктуре на територији Града Вршца обавила је послове на кресању растиња које је ометало безбедно одвијање саобраћаја на туристичком путу, а вршено је и кошење банкине на општинским путевима.
Осим тога, на теритирији града радило се на обнављању вертикалне и хоризонталне сигнализације, посебно водећи рачуна о сигнализацији у зонама школа, а обновљени су и натписи на коловозу „ШКОЛА“, као и пешачки прелази. На семафоризованим раскрсницама извршена је провера светлосних сигнала и извршена замена на местима где је то потребно.
Такође, постављене се платформе за успорење саобраћаја у зонама школе. Град Вршац у претходном периоду марљиво је радио на повећању безбедности саобраћаја у зонама школе.
Поред уређења зоне школе, постављени су знакови опасности „ Дивљач на путу“ на следећим правцима
: Вршац Марковац, Вршац Мало Средиште, Мало Средиште – Гудурица и пут за Мали Жам.
Постављене су еластичне одбојне ограде на три локације на туристичком путу, на једној локацији у Павлишу и Марковцу
, а обновљена је и ограда на мосту између Великог Средишта и Гудурице.