Ковин

Акценти са 3. седнице Скупштине општине Ковин

ДОБРО ЈЕ,  ИМА ЈОШ „ВИШКА“ ИЗ 2019.

• Новом одлуком о буџету, распоређен је и преостали део суфицита из 2019. године, у износу од 13.263.124,56 динара

На 3. седници Скупштине општине Ковин, одржаној 14. октобра, одборници су, најпре, потврдили одборничке мандате Милици Станић и Сари Секељ, а с обзиром на чињеницу да су Милан Милованов и Душан Максимовић, уместо одборничке, отишли на извршне функције.
Потом је усвојена  Одлука о другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2020. годину, а потом и Закључак о другој измени и допуни Закључка о финансирању рада установа јавних служби из буџета општине Ковин у 2020. години, као и прва измена Кадровског плана Општинске управе и Правобранилаштва општине Ковин за 2020. годину.

У образложењу за доношење одлуке о другом ребалансу, каже се да је разлог  потреба да се распореде средства која су крајем 2019. године остала на жиро рачуну општине: наиме, првим ребалансом, донетим у мају 2020, распоређен је само део буџетског суфицита у износу од 294.178.000 динара. Овом Одлуком распоређује се преостали буџетски суфицит у износу од 13.263.124,56 динара (од чега је наменски 7.353.380,82 динара).

Донета је и нова Одлука о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Ковин. Разлог доношења је измена законских прописа који регулишу ову област тј. ступање на снагу новог Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, а посебно нове Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације, који у једном делу на другачији начин регулишу надлежности Општинског штаба и начин његовог рада у односу на ранији Закон о ванредним ситуацијама и Уредбу.

Скупштина општине донела је Одлуку о допуни Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским објектима на територији општине Ковин. Допуна ове одлуке била је нужна јер није обухватала начин регулисања радног времена у овим објектима док траје опасност од ширења заразне болести Ковид-19. Тако, у одлуци се додаје поглавље VI A, „Посебне одредбе“ и нови члан који гласи: „Док траје опасност од епидемије, а у циљу спречавања и сузбијања заразне болести COVID-19, изазване вирусом SARS-COV-2, утврђивање радног времена у угоститељским, трговинским и занатским објектима и објектима за приређивање игара на срећу и игара за забаву, регулисаће се одлукама или наредбама Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Ковин, а у складу са епидемиолошком ситуацијом и одлукама о мерама контроле епидемије које доносе Влада и Кризни штаб Републике Србије“. Такође, казнене одредбе допуњене су тачком која дефинише санкције за непридржавање прописа за време епидемије: „ако се не придржава радног времена утврђеног одлукама или наредбама Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Ковин, донетих за време трајања опасности од ширења заразне болести Ковид-19“.

(Према: Општински сајт)

Пројекат „Локална самоуправа у функцији самоуправе грађана“ суфинансира Општина Ковин.
Ставови изнети у подржаном медијсском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.