ДЕВОЈАЧКИ БУНАР... Храм Огњене Марије

Алибунар

Са 11. седнице Скупштине општине Алибуанр

ЧЕТИРИ  НОВА ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Марко Николић, Дарко Николић, Костике Мургу и Живанко Гојков изабрани за нове чланове Општинског већа

У понедељак, 30. јануара, одржана је 11. седница Скупштине општине Алибунар, на којој су донета бројна значајна акта и одлуке. На самом почетку седнице, на предлог председника Општине Алибунар, донета је Одлука о избору чланова Општинског већа. Након тајног гласања, за нове већнике изабрани су: Марко Николић из Владмировца, Дарко Николић из Иланџе, Костике Мургу из Алибунара и Живанко Гојков из Добрице.

    На овој седници Скупштине општине, одборници су усвојили и Одлуку о приступању изради Плана детаљне регулације за излетиште Девојачки бунар. План детаљне регулације обухвата зону кућа за одмор у оквиру Делиблатске пешчаре, као и зону туристичког локалитета од примарног значаја – Девојачки бунар. Израдом плана детаљне регулације ће бити у потпуности дефинисано постојеће стање, стање парцела и изграђених приватних и јавних објеката на овом локалитету. Такође, биће сагледане могућности даљег просторног развоја Девојачког бунара, развој инфраструктуре и осталих садржаја, а све са циљем свеобухватног унапређења потенцијала овог чувеног локалитета. Примарни задатак је туристички развој капацитета, као и промоција туристичких садржаја који ће привући како госте из земље, тако и госте из иностранства.

    Такође усвојен је Програм рада Општинског штаба за ванредне ситуације за 2017. годину, као и извештај о раду штаба за 2016. годину. Одборници су донели и Локални акциони план запошљавања у Општини Алибунар за 2017. годину.