НА УСЛУЗИ ГРАЂАНИМА... Данијела Лончар са начелницама одељења

Панчево

Представљени резултати рада инспекцијских служби Јужнобанатског округа

ПРИОРИТЕТ ЈЕ СУЗБИЈАЊЕ „РАДА НА ЦРНО“

• Инспекцијске службе Јужнобанатског управног округа током прошле године у потпуности оствариле своје планове са задовољавајућим резултатима • Инспекција рада затекла 545 непријављених радника • Тржишна инспекција извршила 128 контрола у целом округу

НА Међународни дан потрошача, 15. марта, Јужнобанатски управни округ представио је резултате рада инспекцијских служби. Како је том приликом рекла Данијела Лончар, начелница округа, на основу поднетих извештаја о раду током 2016. године, може се рећи да је испуњено све оно што је договорено: – Све инспекцијске службе су са 100 посто оствариле своје планове и резултати су на задовољавајућем нивоу. Све инспекцијске службе су радиле у свом пуном саставу са око 50 извршилаца, а посебно интензивно се радило по пријавама грађана – оценила је начелница, додајући да је ажурност и ефикасност инспекција у Јужнобанатском округу на високом нивоу, илуструјући то податком да се током прошле године радило на десет и по хиљада предмета.

    Начелница Одељења инспекције рада, Биљана Дражевић, напоменула је да је ова служба током прошле године извршила 1.831 надзор из области радних односа и безбедности на раду: – Донето је 200 решења којима је наложено 437 мера ка отклањању неправилности и поднет је 181 захтев за покретање прекршајног поступка и прекршајних налога. Током надзора на фактичком раду односно на раду “на црно” нађено је 545 лица, а након интервенције, са 516 ових лица заснован је радни однос, што је на задовољавајућем нивоу, изнад 95 посто. Извршено је 44 надзора поводом повреда на раду, што је мање него прошле године – рекла је начелница и додала да ће и у наредном периоду приоритет у раду овог одељења бити сузбијање рада “на црно” и смањење евентуалних повреда на раду.

    Биљана Дејановић, начелница Одељења тржишне инспекције, истакла је да је сектор тржишне инспекције у целој Србији током прошле године извршио око 900 контрола, док је у Јужнобанатском округу извршено 128 контрола. Она се посебно осврнула на проблеме заштите права потрошача, који су регулисани Законом о заштити потрошача. – Волела бих да нагласим да су основна права потрошача пре свега безбедност производа односно обавештеност о својствима, квалитету производа и начину његове употребе, доступност производа за задовољење личних и породичних потреба, као и то да потрошач буде обавештен о начинима заштите својих права, посебно у складу се чланом 56. Закона о заштити потрошача који прописује начин подношења рекламације као и понашања продавца у том случају – рекла је овом приликом начелница тржишне инспекције и додала да се грађани и даље могу обратити овој служби ако сматрају да су њихова права као потрошача повређена на било који начин.