ЗАВРШИТИ И ЗАПОЧЕТИ... градоначелница Драгана Митровић образлаже буџет Града Вршца за 2023. годину

Вршац

Скупштинa града Вршца усвојила буџет за 2023. годину

ПРВЕНСТВЕНО РАЗВОЈНИ, АЛИ И СОЦИЈАЛНИ

Одлуку о буџету за 2023. годину припремали смо крајње одговорно и  реално, али уважавајући истовремено обавезу да наставимо  путем развоја и стварања нових вредности – истакла је градоначелница Вршца Драгана Митровић

На данас одржаној, 22. седници Скупштине града Вршца, одборници су пред собом имали чак 42 тачке дневног реда, од којих је свакако најзначајнија она која се тицала градског буџета за 2023. годину.

Образложење предлога Одлуке о буџету за 2023. годину дала је градоначелница Вршца Драгана Митровић:

– Kao и  свих претходних година, полазну основу за планирање буџета  чинило је наше  опредељење да буџет  за 2023. годину мора бити реалан у обиму и планиран тако да у условима ограничених финансијских ресурса, све области, то јест сектори буџета и сви корисници буџета добију довољно средстава за активности, а да се при том не угрозе инвестиције. Стога смо и  Одлуку о буџету за 2023. годину припремали  крајње одговорно и  реално, али уважавајући истовремено обавезу да наставимо   путем развоја и стварања нових вредности. Буџет смо планирали тако  да равномерно улажемо у  наш град и наша  села, да улажемо у образовање, да обезбедимо више  средстава за децу и породицу и сектор социјалне заштите, да улажемо  у   пољопривреду, у културу, у туризам,  комуналне делатности, саобраћајну инфраструктуру, заштиту животне средине, енергетску ефикасност. Да завршимо велике  капиталне пројекте, али и да започнемо нове.  Буџет пред нама је развојни, јер доноси нове инвестиције, инвестиције које ће у будућности генерисати нова радна места – истакла је градоначелница Митровић.

Укупан буџет за 2023. годину планиран је у износу од  2.916.000.000 динара, што је за 359 милиона динара више од првобитно планираног буџета за 2022. годину.

У структури буџета, очекивано, највећи приходи биће порези на зараде, порези на имовину, приходи од самодоприноса, приходи од закупа пољопривредног земљишта, трансфери са других нивоа власти (Републике и Покрајине)  и примања од задуживања  (у питању су  преостала средства кредита за завршетак изградње вртића, а не ново задуживање).

СРЕЋНО У 2023… одборници Скупштине града Вршца на последњој овогодишњој седници

Ево и који су то најзначајнији пројекти чија је реализација планирана финансирањем из градског буџета:

*  Завршетак изградње новог вртића у Вршцу 75милиона  динара; 

* Опремање инфраструктуром дела Северне индустријске  у Вршцу – прва фаза 169,3 милиона динара. Планирана вредност инвестиције је 244,4 милиона динара, а реализација  ће се спроводити у две буџетске године, у 2023. и у 2024. години;

* Изградња и реконструкција улица, путева и других јавних површина 73,8 милиона динара, као и текуће поправке и одржавање саобраћајне инфраструктуре 120 милиона динара, што је готово двоструко више него 2022. године;

* Изградња линије муља, којом ће се заокружити комплетан систем за прераду отпадних вода вредан 121 милион динара. Планирана вредност пројекта је 343,6 милиона динара. Пројекат ће се спроводити у 2022, 2023. и 2024. години;

*  Реконструкција кружне раскрснице улица Дејана Бранкова, Боре Костића, Живе Јовановића и Филипа Вишњића – 25 милиона динара;

* Завршетак започетих радова по пројектно техничкој документацији и грађевинској дозволи за школску фискултурну салу у насељеном месту Уљма 50 милиона динара;

*  Опремање позоришта савременом опремом за светло, звук и видео 9.8 милиона динара. Вредност пројекта је 32.6 милиона динара. Реализација пројекта започета је у последњем кварталу 2022. године, а пројекат ће  бити завршен почетком 2023. године;

* Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова коју спроводи Град Вршац  у сарадњи са средствима Републике 16 милиона динара.

– Поред капиталних улагања предвиђена су средства и за основно и средње образовање и средства за социјалну заштиту  и бригу о породици. Осим ових давања које је Град издвајао и претходних године, за 2023. годину предвиђено је увођење нове једнократне накнаде за друго и треће дете, као мера подршке родитељству. Такође, предвиђена су и значајна средства за развој туризма и све манифестације на територији  Града Вршца, као и за невладин сектор – напоменула је градоначелница, да би образложење завршила следећим речима:

– У припреми буџета били смо вођени  искључиво циљем да наш  буџет мора бити реалан  у обиму и уједначен у расподели између свих  програма које се финансирају из буџета. Да мора бити и развојни и социјални.  Да пружи добру основу за  наставак започетих и почетак нових пројеката који су од значаја за нашу заједницу. Наш план је  да иницијални буџет увећамо  и  тако створимо финансијске могућности  за реализацију нових активности и пројеката.  Стога ћемо и у 2023. години врло активно учествовати  у конкурсима код виших нивоа власти  и  код разних фондова-донатора,  у циљу  добијања бесповратних средстава за реализацију пројеката, а све у интересу свих грађана Вршца, закључила је градоначелница Драгана Митровић.