ИНСТРУМЕНТИ СУ ТУ... обука почиње

Панчево

Прекогранична сарадња Румунија – Србија кроз ИПА програм

ИСПИТИВАЊЕ И ВОДЕ И ЗЕМЉИШТА

• Регионална развојна агенција, као један од насилаца пројекта „Прекогранична мрежа за едукацију и истраживање природних ресурса“, представила је инструмент за лабораторијска испитивања и додатну опрему

На конференцији за медије, Регионална развојна агенција „Јужни Банат“ Панчево представила је пројекат прекограничне сарадње који ће се бавити истраживањем квалитета земљишта и стањем водотокова у региону, односно утицајем пољопривредних и других антропогених активности на квалитет земљишта и воде у јужном Банату.

За те сврхе представљен је инсталирани инструмент за лабораторијска испитивања – течни хроматограф, као и додатна лабораторијска опрема.

Током јула завршена је јавна набавка и инсталиран је течни хроматограф са месоно-масеним детектором. На том инструменту могу да се раде разне анализе. За потребе овог пројекта ми смо до сада у последњих годину дана већ сакупљали узорке воде и пољопривредног земљишта и ми ћемо на овом инструменту радити пестициде и њихове метаболите у већ прикупљеним узорцима воде и земљишта. Поред тога, на том инструменту могу да се раде и анализе разних органских једињења као што су разни антибиотици, микотоксини и тако даље. Надамо се да ћемо развити и методе и за те неке друге анализе и да ћемо и њих моћи да радимо у некој будућности“, рекао је др Ненад Зарић, научни сарадник на Биолошком факултету и руководилац пројекта, додајући да је у току обука пројектног тима и запослених у Заводу за јавно здравље, где се и налази инструмент за реализацију пројектних активности.

У Интерег ИПА Програму са румунске стране учествује Банатски универзитет „Краљ Михај Румунски“ из Темишвара.

Вредност пројекта износи 1.124.337,90 евра, од чега се 85% суфинансира кроз ИПА програм претприступне помоћи, а 15% из сопствених средстава. Део тих средстава је обезбеђен кроз финансијску подршку Покрајинског секретаријата за финансије Аутономне Покрајине Војводина.

Први резултати истраживања биће познати крајем ове године.