МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ... потписивање уговора о изради стратегије

Вршац – Бела Црква – Пландиште

Потписан уговор о изради стратегије руралног развоја

ЈОШ ЈЕДАН ПЛУС ЗА „СЕЛО ПЛУС“

• Из средстава ИПАРД фондова ЕУ финансираће се рурални развој на територији општина Пландиште и Бела Црква и Града Вршца
• Рок за израду стратегије је шест месеци

Председница партнерства „СЕЛО ПЛУС” Данијела Боу потписала је уговор са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде о изради стратегије руралног развоја на територији општина Пландиште и Бела Црква и Града Вршца, који се финансира из средстава ИПАРД фондова Европске уније.

Стратегија је основа за укључивање у ИПАРД програм, кроз који ће посредством Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и ЕУ бити финансиран развој пландиштанских, вршачких и белоцркванских села по LEADER принципу. Удружење “СЕЛО ПЛУС” чији је рад подржан и од општина Пландишта и Беле Цркве и Града Вршца је једно од седам партнерстава у Србији које је потписало уговор са Министарством пољопривреде по овом конкурсу. Реч је о важном документу и процесу који ће значајно утицати на развој села и омогућити коришћење националних и фондова Европске уније по поменутом принципу у складу са политикама Европске уније.

По речима помоћника Министра пољопривреде, шумарства и водопривреде, Србија је зацртала изузетно важне циљеве за сеоски агро бизнис, међу којима су убрзани раст пољопривредне производње, стабилност дохотка произвођача на селу и стварање услова за развој руралних подручја, као и заустављање одласка становника са села.

Град Вршац и суседне општине су се правовремено организовале и кроз партнерство “СЕЛО ПЛУС” на време укључили у реализацију политике руралног развоја на националном нивоу које Република Србија припрема задњих две године. Рок за израду стратегије руралног развоја партнерства је шест месеци а након тога може се очекивати прилив средстава за њену имплементацију.