ИМПРЕСИВНО... Гроздана Миленков с погледом на фасаду звоника Преображенске цркве

Интервју

Гроздана Миленков, в. д. директора Завода за заштиту споменика културе Панчево

ОБНОВА СТАРИХ И ОТКРИВАЊЕ НОВИХ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ

• Недавно су завршени радови на санацији звоника Преображенске цркве у Панчеву, што је најзначајнији пројекат Завода за ову годину, али у току је и реализација бројних других пројеката

О активностима Завода за заштиту споменика културе у Панчеву, текућим пројектима и њиховој реализацији као и о плановима за наредни период разговарали смо са Грозданом Миленков, в. д. директора ове установе.

    • Полако се враћамо у нормалан рад после пандемије и ванредног стања. Како ваша установа данас функционише и колико је овај период утицао на ваш рад?

  • Завод за заштиту споменика културе у Панчеву јесте институција културе, али наша делатност излази изван ових оквира. Директно смо укључени у процесе из области грађевинарства, тако да током ванредног стања нисмо прекидали рад, који се одвијао електронским путем, смањеним темпом и измењеном динамиком. Наравно да се обим посла услед застоја повећао, али смо из ванредне ситуације изашли са великим искуством, сагледавши могућности функционисања установе и предности дигитализације.

• Којим пројектима се Завод за заштиту споменика културе Панчево бави ових дана?

  • Управо смо завршили конзерваторско-рестаураторске радове на санацији и рестаурацији фасаде и декоративне пластике звоника Преображенске цркве у Панчеву, споменика културе од изузетног значаја. Овај пројекат, најзначајни у 2020. години, реализовали смо уз подршку Града Панчева и Министарства културе и информисања. До краја године планирана је израда пројекта  за наставак конзерваторско-рестаураторских радова на фасади цркве са пасарелом, за који је Град Панчево издвојио средства. Радови на очувању непокретног културног наслеђа су комплексни, опсежни и вишегодишњи, препуни изазова и ситуација које се решавају у току извођења радова. Након прибављања финансијске подршке путем конкурса, надамо се наставку реализације вишегодишњег плана који за циљ има презентацију овог споменика културе у његовом пуном сјају.

• Шта је то на чему ће се ваша установа бити фокусирана у наредном периоду, какви су планови што се тиче активности Завода, можемо ли очекивати неке изложбе или публикације у наредном периоду?

–  Фокус је пре свега на унапређењу сарадње са локалним самоуправама на територији Јужног Баната, за коју смо као установа заштите непокретног културног наслеђа надлежни. За успех у области очувања и презентовања културног наслеђа неопходан је тимски рад који ћемо иницирати кроз све будуће пројекте. Министарство културе је путем конкурса подржало пројекат Израде Предлога одлука са пратећом документацијом за утврђивање непокретних културних добара  на територији Јужног Баната. Циљ нам је да објекте, који сада уживају претходну заштиту, утврдимо за непокретна културна добра и за једну трећину повећамо број заштићених објеката. Радимо на заштити урбаних средина, заправо Старог језгра Вршца, као и на истраживању, заштити и утврђивању Старог језгра Долова, за просторно културно-историјску целину, које се издваја аутентичним и вредним градитељским наслеђем. Најесен нас очекују и археолошка ископавања остатака тврђаве града Ковина. Ту је и наш истраживачки пројекат „Живот у Банатској војној граници“ и његова трећа фаза која подразумева истраживање војних, привредних и пољопривредних објеката који је подржан средствима Покрајинског секретаријата за културу, док ћемо у наредним фазама  пројекта радити на мултимедијалној презентацији резултата ових истраживања.

Што се тиче издавачке делатност Завода, у плану је објављивање књиге о Евангелистичкој цркви у Панчеву и публикације која се бави културним идентетом у контексту културног наслеђа Банатског Новог Села, што је четврта књига о насељеним местима града Панчева.  

Дигиталне технологије су део свакодневног живота данас. Докле је Завод стигао што се тиче процеса дигитализације и промоције дигитализованог културног наслеђа и какви су вам планови што се тога тиче?

  • Процес дигитализације Завод је отпочео 2018. године дигитализацијом документације непокретних културних добара Јужног Баната и уносом подaтака у апликацију Информациони систем непокретних културних добара Републичког завода за заштиту споменика културе, који континуирано траје. Сви подаци доступни су на платформи Министарства културе под називом Претраживач културног наслеђа. Прошле, 2019. године, уз подршку Министарства културе и информисања, реализовали смо пројекат из области дигитализације културног наслеђа. Редизајнирали смо сајт Завода који сада садржи комплетну базу података за 124 непокретна културна добра на територији Јужног Баната и осам споменика културе обележили таблама са QR кодовима, са циљем презентације и популаризације нашег наслеђа. Планирамо наставак наведених процеса, са акцентом на дигитализацији документације и архиве. Посебну пажњу посветићемо развоју дигиталних едукативних садржаја намењених нашим најмлађим суграђанима, активним учесницима програма и садржаја у организацији Завода, нарочито у оквиру атрактивне манифестације Дани европске културне баштине.

Владан И.

(Фото: Срђан Миливојевић)

Реализацију пројекта „Град Панчево – знакови поред пута“ суфинансира(о) Град Панчево