ВРШАЦ... кредити само за капиталне пројекте

Вршац

Са 4. седнице Скупштине општине Вршац

РЕБАЛАНС, ОДЛУКЕ, ИМЕНОВАЊА…

•Заједно са пренетим средствима из претходне године, овогодишњи буџет Града износи 2.277.500.000 динара  * Задуживање само због предвиђених капиталних инвестиција

НА 4. седници Скупштине општине Вршац, одборници су усвојили Одлуку о Првом ребалансу буџета за 2016. годину. Укупни приходи и примања буџета у овој години, заједно са пренетим средствима из претходне године,  износе 2.177.500.000 динара. У истом том износу панирани су и расходи, као и издаци и отплата ануитета. Дефицит буџета, у износу од 149.194.764 динара биће покривен примањима по основу примања од задуживања код пословних банака по раније одобреним кредитима, као и новим кредитним задуживањем у износу од 120.000.000 динара.

     Нова задуживања су резулат усвојених одлука о финансирању неколико капиталних инвестицаја, као што су изградња базена код градског језера,  реконструкција водоводне, гасне и канализационе мреже, затим улагања у реконструкцију путева и тротоара, одржавање школских и здравствених обејеката итд.

     Одборници су одлучили и да Град Вршац иступи из чланства у Регионалном центру за друштвено-економски развој „Банат“, а због формирања Развојне агенције Јужног Баната.

Исто тако донета је и одлука којом се уређују услови скидања усева са пољопривредног земљишта, с циљем да се спречи даље узурпирање државног земљишта.

    Скупштина општине је дала и сагласност на измене Статута Центра за социјални рад, као и на извештаје о раду јавних предузећа и установа чији је она оснивач. Том приликом, нису усвојени извештаји о раду Народног позоришта „Стерија“, Градског музеја, Центра за социјални рад, Дома омладине и Градског музеја.

     Што се кадровских питања тиче, Скупштина је именовала и в. д. директоре, и то Жељицу Мрђу за в. д. директора Градске апотеке, Владимира Бланушу за в. д. директора Дома омладине, а Зорана Станимирова за в. д. директора Технолошког парка.