НА НАЈВИШЕМ НИВОУ... представљање Извештаја о одрживом развоју

 НИС представио Извештај о одрживом развоју за 2015. годину 

ОДРЖИВИ РАЗВОЈ –  СТРАТЕШКО ОПРЕДЕЉЕЊЕ  

Економски развој, људски ресурси, одговорност према заједници и заштита животне средине – четири су стуба на којима се заснива одрживи развој компаније, истакао Кирил Кравченко, генерални директор НИС-а

КОМПАНИЈА НИС представила је Извештај о одрживом развоју за 2015. годину, који је у складу са стандардима водеће организације у свету у области одрживог пословања Global Reporting Initiative (GRI). Према овим правилима, Извештај НИС-а је усклађен са G4 стандардима, односно смерницама за извештавање о одрживости за Сектор нафте и гаса.     Осим што је прва компанија у Србији која је објавила верификован Извештај о одрживом развоју, НИС је у току 2015. године наставио да унапређује транспарентност извештавања у овој области, па је број индикатора повећан са 69 на 80.

Извештај је верификовала независна ревизорска кућа Ernst&Young у Србији и традиционално је представљен на дијалогу заинтересованих страна где су поред Кирила Кравченка, генералног директора НИС-а, учествовали и Стивен Фиш, партнер у ревизорској кући Ernst&Young, Ирена Солoрано, стална представница Програма Уједињених нација за развој у Србији (УНДП) и Ана Трбовић, професорка на Факултету за економију, финансије и администрацију (ФЕФА) у Београду.

Акценат у Извештају о одрживом развоју за 2015. годину је на ономе што је НИС учинио у спровођењу HSE политике, односно у области здравља и безбедности на раду и заштите животне средине. НИС је уједно и 2016. годину прогласио годином HSE-а у компанији, показујући да су питања из те области апсолутни приоритет у пословању. Управо зато је, након уводне дискусије, одржан панел на тему „Година безбедности (HSE) у НИС-у и активности на пољу безбедности запослених и заштите животне средине“ на којем су учествовали представници НИС-а, државних институција и највећих компанија у Србији.

Извештај о одрживом развоју НИС-а садржи информације о важним аспектима пословања и достигнућима које је НИС, као друштвено одговорна компанија, остварио у претходној години, а која су усмерена на унапређење живота у заједници кроз остварење економског, културног и социјалног раста. Посвећени примени највиших стандарда у извештавању, полазна основа за припрему НИС-овог  Извештаја је и ове године била Матрица материјалности, која представља упоредни преглед кључних тема за пословање из угла компаније, као и заинтересованих страна. Кирил Кравченко, генерални директор НИС-а, истакао је да је одрживи развој стратешко опредељење НИС-а.
„Сигурни смо да ћемо даље напредовати и задржати лидерску позицију у региону и када је упитању однос према одрживом развоју који се заснива на четири стуба- економском развоју, људским ресурсима, одговорности према заједници и заштити животне средине.  Уcпех компаније се мери њеним финансијским резултатима, али данас у великој мери зависи и од транспарентности пословања и дијалога са јавношћу. Зато је битно што је НИС као компанија са више од два милиона акционара максимално отворен и негује дијалог са свим заинтересованим странама.
Трудићемо се да помогнемо и другим партнерима са којима радимо да се укључе у овај процес отварања према друштву“, нагласио је Кравченко.

Ирена Солорано, стална представница Програма Уједињених нација за развој у Србији, честитала је НИС-у на извештају који показује шта једна велика компанија може да учини, не само да подржи друштво, већ и да подржи будућност свог окружења.

„Оно што НИС ради по овом питању је и добар осећај за бизнис јер показује да је реч о компанији која има дугорочну визију и настоји да очува ресурсе које користи. То показује стабилност компаније и то је учињено кроз промишљање и на одржив начин. Што се тиче УНДП, ми радимо са приватним сектором широм света, па и овде у Србији, и видимо да полако све више компанија следи пример НИС-а, зато што брига за окружење и подршка и брига за своје запослене показује добар осећај за бизнис“, казала је Солорано.

Професорка факултета ФЕФА, Ана Трбовић, објасила је да је НИС донео храбру одлуку представљањем извештаја о одрживом развоју по највишим међународним стандардима, јер се на тај начин са другима дели слика пословања компаније.
„У извештају се наводи како је НИС организован, у шта планира да улаже, али једино на тај начин када послујете одговорно можете очекивати успех на дуге стазе“, рекла је Трбовић. Она је навела да мало компанија у Србији улаже у развој образовања кадрова као НИС и додала да НИС улаже и у обуку добављача што је добра међународна пракса.

Директор компаније Ernst & Young у Србији,, Стивен Фиш,  истакао је да само 11 компанија у Србији ради извештаје о одрживом развоју, а само четири примењују међународне стандарде и међународну ревизију, што је, како је оценио, мали број.
„Стандарди су важни због поређења компанија и конкурентности“, нагласио је Фиш, и додао да ће многе компаније сада узимати НИС као модел у извештавању.НИС je свој први верификовани Извештај о одрживом развоју објавио 2011. године и од тада поштује GRI смернице којe су општеприхваћени оквир за извештавање о економском, еколошком и друштвеном учинку организације“, рекао је Фиш.