РУТИНСКИ... одборници СО Ковин на свом 32. заседању

Ковин

Акценти са 32. седнице Скупштине општине Ковин

КОЛИКО ПАРА, ТОЛИКО…

•Одборници усвојили другу измену програма пословања „Комунског комуналца“

ЈУЛСКИ сусрет одборника Скупштине општине Ковин , који је предводио председник СО Зоран Брадањи, протекао је у знаку доношења Одлуке о изради Плана детаљне регулације за сервисну саобраћајницу у блоку 121 у Ковину. Овом одлуком створени су услови за израду планског документа којим ће се регулисати разграничење јавног од осталог грађевинског земљишта, а у циљу одређивања  нових површина јавне намене, односно сервисне саобраћајнице.  Истовремено, то ће бити и основ за израду урбанистичких пројеката за планиране садржаје у тој радној зони.

     Скупштина општине је дала и сагласност на другу измену Програма пословања ЈП „Ковински комуналац“ за 2016. годину. Том приликом, Урош Јовановић, в. д. директора тог предузећа, захвалио је „свим општинским структурама на подршци у реализацији планираног и оног што је урађено у првих пет месеци текуће године“. Јовановић је нагласио да је за кратко време доста тога уштеђено, да су смањени губици, замењен велики број пумпи по селима… Он је, при том, истакао да је у току реализација многих грађевинских послова, због чега је увећана потреба за пријемом сезонских радника и да зато има оних који су ангажовани на привремено-повременим пословима. То је уједно био и део одговора на питање, које је у вези са измењеним планом пословања предузећа поставио одборник Тома Спасић.

     Руководилац ресорног одељења у Општинској управи Љубомир Ђорђевић је, одговарајући на питање одборника Мила Анђелковића, а у вези са приходима са пијаца и гробаља у сеоским месним заједницама, рекао да су ти приходи „директно везани за приходе у одређеним насељеним насељеним местима“, што ће рећи „колико пара, толико и посла који ће моћи да се уради“.

    И, на крају, као што су то већ учиниле и остале јужнобанатске локалне самоуправе, и Општина Ковин је иступила из чланства Регионалног центра „Банат“ из Зрењанина, јер се планира оснивање јужнобанатског регионалног центра.